TIKĖJIMAS LIEPSNOSE

TIKĖJIMAS LIEPSNOSE

Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. (Laiškas efeziečiams 6, 16) Reformacijos laikotarpiu Dievas pakėlė vyrus ir moteris su įvairiais talentais, kad vadovautų galingam dvasiniam judėjimui. Propaguojant reformą, vadovauti ėmėsi trys universiteto mokslininkai. Puikus jaunas mokslininkas Nikolas Ridlis (Nicholas Ridley) pradėjo rašyti apie būtinybę sugrąžinti žmonėms Evangeliją. Jo kolega Hugas…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAVOJINGA ILIUZIJA

Kaip debesis pamažu nyksta ir praeina, taip žengiantis žemyn į šeolą niekada nebegrįžta. Į savo buveinę jis nebesugrįš, jo namai daugiau jo nebepažins. (Jobo knyga 7, 9–10) XX amžiaus septintajame dešimtmetyje Džeimsas Paikas (James Pike), Niujorko episkopalinis vyskupas, nuspren­dė, jog gali bendrauti su mirusiais. Po savo sūnaus Džimio savižudybės jis niekaip negalėjo nurimti, ir jam…

Skaityti daugiauLong right arrow

MŪSŲ VEDLYS IKI MIRTIES

Šis Dievas – mūsų Dievas per amžių amžius. Jis ves mus amžinai. (Psalmynas 48, 15) Liza Atvater (Lizzie Atwater), laukdamasi savo pirmagimio, su siaubu stebėjo, kaip netoliese susijungia plėšikų gaujos. Ši misionierė Kinijoje 1900 metų maišto metu žvelgė brutaliai mirčiai į akis – mirčiai nuo fanatikų, kurie buvo prisiekę keršyti visiems svetimšaliams. Tačiau apimta klaikaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠ ŠIRDIES VIEŠPAČIUI

Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms. (Laiškas kolosiečiams 3,23) Peteris Bekjenas (Pieter Beckjen) užsidirbdavo pragyvenimui perplukdydamas žmones ir jų turtą per Amstelio upę. Kartais su kitais tikinčiaisiais jis nuplaukdavo Amsterdamo kanalais atokiau, kad galėtų slapta pasimelsti. Kai Peteris su žmona susilaukė pirmojo kūdikio, pora mėgino jį paslėpti, kad nebūtų priversti…

Skaityti daugiauLong right arrow

TRIUMFAS KRISTUJE

Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą Savo pažinimo kvapą. (Antras laiškas korintiečiams 2,14) Jos vardas buvo Soetgen. 1559 metais ji buvo suimta dėl savo tikėjimo ir atskirta nuo šeimos, įskaitant jos vyrą Klaesą. Kai Klaesas buvo nužudytas, Soetgen išgyveno baimę ir vienatvę. Iš savo kalėjimo vienutės…

Skaityti daugiauLong right arrow

ESU ĮSITIKINĘS

Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. (Laiškas romiečiams 8, 38–39) 1556 metais vienas jaunuolis, vardu Klaesas, patyrė dramatišką atsivertimą. Belgijoje, savo namuose,…

Skaityti daugiauLong right arrow

MEILĖ, KURI SIEKIA TOLI

Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu. (Antras laiškas korintiečiams 5, 21) 1995 metų gruodžio 31 dieną Niujorko ugniagesys veteranas Džonas Klancis (John Clancy) vedė savo įgulą į negyvenamą degantį pastatą žemutinio Manheteno narkomanų rajone. Ugnis įsisiautėjo, ir ugniagesiai sunerimo, kad viduje dar gali kažkas būti, nors…

Skaityti daugiauLong right arrow

NET IKI KRYŽIAUS MIRTIES

Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). Šiandien dar kartą perskaitėme Filipiečiams 2, 8, kadangi dar nebaigėme tyrinėti šio teksto. Kristaus laikais nukryžiavimu bausdavo romėnai, norėdami su­mažinti nusikalstamumą. Nusikaltėlius nukryžiuodavo visiems mato­moje vietoje. Jie neturėjo apdaro, kad galėtų pridengti nuogumą, kaip tai bando pavaizduoti dailininkai. Iš istorinių šaltinių žinoma, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEŽUDYKITE SAVO VYRO

Šitaip, mano broliai, ir jūs esate per Kristaus kūną mirę Įstatymui, kad priklausytumėte kitam – ­prikeltajam iš numirusių – ir kad mes visi duotume vaisių Dievui (Rom 7, 4). Viena moteris ištekėjo už labai priekabaus ir reiklaus žmo­gaus, reikalaujančio elgtis nepriekaištingai. Šiai moteriai gyveni­mas tapo visiškai nepakeliamas. Pradžioje jai atrodė, kad viskas klostėsi gerai, bet…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKRIEJI KRIKŠČIONYS NIEKADA NEMIRŠTA

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas laikysis Mano žodžio, neragaus mirties per amžius (Jn 8, 51). Jėzaus laikais mirtis buvo laikoma baisia nelaime. Žmonės visiškai nesuprato, kas yra mirtis. Dauguma jų, artėdami prie mir­ties slėnio šešėlio, nejautė nieko išskyrus baimę ir nerimą. Tarp sa­dukiejų ir fariziejų tęsėsi begaliniai ginčai apie prisikėlimą bei žmogaus būseną…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS, ATSKLEISTAS PER MIRTĮ

Jėzus jai tarė: Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas. Kas tiki Mane, nors ir numirtų, bus gyvas (Jn 11, 25). Yra daug nemalonių žodžių, tokių kaip „abejonė, baimė, nusivylimas, liūdesys, pagunda, teismas, kančia.“ Ar jums patinka tokie žodžiai? Tačiau turbūt pats baisiausias mums žodis „mirtis“. Dauguma pasaulio žmonių tiki, kad su mirtimi viskas užsibaigia, kad po…

Skaityti daugiauLong right arrow

LAIKAS PABUSTI

Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmagimis. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per Žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti (1 Kor 15, 20–22). Prie Lozoriaus kapo Jėzus pranešė šlovingą Evangelijos tie­są sakydamas: „Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas. Kas tiki Mane, ­nors ir numirtų,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĮ PAŽINĘ IMSITE JUO PASITIKĖTI

Kvailys sau sako širdyje: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie daro šlykščius darbus; nėra nė vieno, kuris darytų gera (Ps 14,1). Kartą prie manęs priėjo žmogus ir tarė: „Nutraukiu santykius su Dievu. Daugiau nebenoriu turėti nieko bendra su tikėjimu ir religija. Galite pašalinti mane iš bažnyčios.“ „Bet kas gi atsitiko?“ – paklausiau aš. – „Ką tik…

Skaityti daugiauLong right arrow

Mirtina apgaulė. Ar yra gyvenimas po gyvenimo. (Video)

Mirtis yra vienas iš neaiškiausių reiškinių šiandien. Daugeliui ji yra bauginantis slėpinys, verčiantis jaustis nesaugiai, net beviltiškai. Kiti mano, kad mirę artimieji nėra mirę, neva jie gyvena kartu su gyvaisiais, tik kitu pavidalu. Taip mėginama nusakyti kažkokį santykį tarp kūno, dvasios ir sielos. Ar apskritai svarbu, ką manome apie mirtį? Žinoma! Nes tai, ką manote…

Skaityti daugiauLong right arrow

26. Mirtis ir prisikėlimas

Atpildas už nuodėmę yra mirtis. Tačiau Dievas, kuris vienintelis yra nemirtingas, suteiks amžinąjį gyvenimą savo atpirktiesiems. Iki tos dienos mirtis yra nesąmoninga visų žmonių būsena. Kai Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, ateis, prikelti teisieji ir gyvenantys teisieji bus pašlovinti ir pakylėti pasitikti savo Viešpaties. Antrasis prisikėlimas, neteisiųjų prisikėlimas, įvyks po tūkstančio metų. (Job 19, 25–27;…

Skaityti daugiauLong right arrow