STIPRYBĖ MŪSŲ KASDIENINĖMS REIKMĖMS

STIPRYBĖ MŪSŲ KASDIENINĖMS REIKMĖMS

Atsimink Savo pažadą man, Savo tarnui, kuriuo davei man vilties. Net kančioje esu paguostas, nes Tavo pažadas mane gaivina. (Psalmynas 119, 49–50) Dievo Žodis galingas. Jis suteikia mums vilties sunkiu metu. Jis paguodžia ištikus negandai. Jis įkvepia gyvybės nevilties akimirką. Jis veda sumaišty ir ramina, iškilus abejonėms. Jis drąsina mūsų širdis tamsiausiais gyvenimo momentais. Neseniai…

Skaityti daugiauLong right arrow

VYRIAUSIASIS STRATEGAS

Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą; Jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu. (Psalmynas 16, 8) Jį vadino broliu Andrium. Andriaus pareiga buvo platinti Biblijas anapus vadinamosios Europos geležinės uždangos. Kartą, 1961 metais, brolis Andrius sėdo į savo mažą senutėlį „Volkswageną“ ir su draugu Hansu išvažiavo iš Olan­dijos į rytus. Važiuodami per vešlius Vokietijos slėnius bei pievas, jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTASIS RAŠTAS APREIŠKIA JĖZŲ

Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie Mane. (Evangelija pagal Joną 5, 39) Kiekviena knyga turi pagrindinę temą. Pagrindinė Biblijos tema – Jėzus Kristus. Tai istorija apie tobulą Dievo sukurtą pasaulį, maišto nuodėmę, nepaklusnumo pasekmes bei mylinčio Dievo pastangas žūtbūt išgelbėti Savo prarastus vaikus. Biblija – tai pasakojimas…

Skaityti daugiauLong right arrow

STIPRYBĖ MŪSŲ KASDIENINĖMS REIKMĖMS

Atmink Savo pažadą man, Savo tarnui, kuriuo davei man vilties. Net kančioje esu paguostas, nes Tavo pažadas mane gaivina. (Psalmynas 119, 49–50) Dievo Žodis suteikia mums viltį sunkiu metu. Jis paguodžia, kai užklumpa negalia. Jis dovanoja gyvenimą nevilties akimirką. Pastorius Piotras Rumackikas kalėjo sovietų gulage dėl savo tikėjimo. Jis suprato, kad net juodžiausioje bedugnėje Dievas…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAIP ATLAIKYTI LAIKO IŠBANDYMĄ

Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžiais. (Izaijo pranašystė 40, 8) Dievo Žodis atlaikė šimtmečių išbandymą. Per ilgus amžius jis pasirodė esąs patikimas. Archeologiniai senovės rankraščių atradimai bėgant metams nušviesdavo Biblijos autentiškumą. 1798 metais Napoleonas su 38 000 karių įžengė į Egiptą. Jis atsivedė ir šimtus dailininkų, kalbininkų bei mokslininkų, kad šie padėtų…

Skaityti daugiauLong right arrow

STULBINANTIS TIKSLUMAS

VIEŠPATIES žodžiai tyri lyg sidabras, grynintas lydykloje, septynis kartus valytas. Tu, VIEŠPATIE, mus ginsi, saugosi mus nuo šios kartos per amžius. (Psalmynas 12, 7–8) Kokių konkrečių įrodymų mes turime, kad Biblija yra istoriškai tiksli? Ar esama patikimos informacijos apie Šventajame Rašte minimus vardus, vietas ir geografines vietoves? Pastarųjų 200 metų atradimai demonstruoja Dievo Žodžio pagrįstumą.…

Skaityti daugiauLong right arrow

GYVASIS ŽODIS

Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis. (Laiškas hebrajams 4,12) Helena Keller užaugo pasaulyje, apribotame aklumo ir kurtumo. Ji tapo kone nesuvaldomas, didžiausių aistrų gainiojamas „laukinis vaikas“. Vieną dieną, Helenai žaidžiant su nauja…

Skaityti daugiauLong right arrow

ANTRASIS PRISILIETIMAS

Jėzus vėl palietė rankomis jo akis, ir jis visiškai praregėjo – tapo sveikas ir viską ryškiai matė. (Evangelija pagal Morkų 8, 25) Kuris iš šių dviejų teiginių tiksliau išreiškia jūsų jausmus? „Biblijos studijos man yra maloniausias užsiėmimas per visą dieną. Aš laukiu jų kaip nieko kito.“ Arba: „Biblijos studijos yra gana nuobodžios, neįdomios ir neteikia…

Skaityti daugiauLong right arrow

BRANGŪS PAŽADAI

Drauge Jis mums padovanojo ir brangius bei didžiulius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. (Petro antras laiškas 1, 4) Milijonai žmonių visame pasaulyje liudija apie tai, kaip pasikeitė jų gyvenimas studijuojant Bibliją. Biblijos žavesys universalus. Ji kalba visų etninių grupių, kultūrų bei laikų pranašiausiems vyrams bei…

Skaityti daugiauLong right arrow

Tikras tikėjimas (Deividas Vanagas)

Prasidėjus žydų šventei Jėzus nusprendžia iš Galilėjos keliauti į Jeruzalę su tikslu aplankyti šventyklą, t.y. savo Tėvo namus. Pasiekus Jeruzalę, šalia Avių vartų, pakeliui į šventyklą, jis pamato maudyklę ir nusprendžia ten užsukti. Jėzus nesiblaško ir neieško nuotykių, nes Jis visuomet žino kur eina ir kodėl eina. Tad ir dabar Jis užsuka į maudyklę ne…

Skaityti daugiauLong right arrow

Tvirtas Dievo žodis chaotiškame pasaulyje (Ted Wilson)

Įsivaizduokite beveik 1200 km. besitęsiančias knygų lentynas. Kongreso Biblioteka Jungtinėse Amerikos Valstijose yra didžiausia pasaulyje. Joje beveik 145 milijonai veikalų, įskaitant daugiau nei 33 milijonus knygų. Nors daugelis knygų buvo įtakingos, nei viena jų neprilygsta…

Long right arrow Skaityti daugiau

Pasaulio istorija pranašystėse (Danielius Oželis)

Gyvenimas susideda iš trijų etapų: praeitis, dabartis ir ateitis. Taip pat yra ir su visos žmonijos gyvenimu. Turime praeitį – istoriją, kurios nebepakeisime, dabartį, kuria gyvename ir galime kai ką keisti, ir ateitį, kurios nežinome.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Palaikantis žodis (Mark Finley)

Dietrichas Bonhoeferis (Dietrich Bonhoeffer) buvo drąsus vokiečių pastorius, priešinęsis naciams. Gestapas nužudė jį prieš pat Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Tačiau prieš savo mirtį pastorius Bonhoeferis turėjo laiko išsiųsti keletą laiškų, nors tuo metu jis kalėjo.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Laiko išmėgintas (Mark Finley)

Dievo žodis – šimtmečių išmėgintas ir patikimas. Archeologiniai radiniai ir senovės rankraščiai tik patvirtina, kad Biblija yra patikima.1798 m. Napoleonas vedė 38 000 savo karių į Egiptą. Jis taip pat pasiėmė šimtus menininkų, kalbininkų ir…

Long right arrow Skaityti daugiau

Neįtikėtinas tikslumas (Mark Finley)

Kokie konkretūs įrodymai patvirtina, kad Biblija yra istoriškai patikima? Ar Šv. Rašte užrašyti pavadinimai ir geografiniai vietovardžiai yra tikslūs? Pastarųjų 200 m. atradimai įrodo Dievo Žodžio patikimumą. Archeologija neįrodo, kad Biblija yra Dievo įkvėpta, tačiau…

Long right arrow Skaityti daugiau

Šventasis Raštas III d. – Tikėjimo pagrindas (Danielius Oželis)

Trečioji dalis. Pirmoji dalis čia. Antroji dalis čia. 1. Pagrindo reikšmė. Savo dievišką mokslą Jėzus Savo klausytojams perteikė jiems suprantamais, paprastais pavyzdžiais. Tai vadinama palyginimais. Tokių palyginimų galime rasti kiekviena Jėzaus kalbėta tema. Vieną tokį…

Long right arrow Skaityti daugiau

Šventasis Raštas II d. – Autorystė ir reikšmė (Danielius Oželis)

Tęsinys. Pirma straipsnio dalis. Kaip jau minėjau, Biblijos surašymo laikas apima virš pusantro tūkstančio metų. Pagalvokime, kiek per tą laiką pasikeitė politinių sistemų, kaip keitėsi žmonių mąstysena, kokie skirtingi buvo žmonės, kuriems Dievas patikėjo Savąją…

Long right arrow Skaityti daugiau

Šventasis Raštas I d. (Danielius Oželis)

Daugelis žmonių, ieškodami Dievo, susiduria su klausimu: kur yra tiesa? Pasaulyje yra daugybė religijų. Kiekviena siūlo savąją tiesą. Kurią pasirinkti, kuriai patikėti savo likimą? Kiekviena religija kažkuo žavi, traukia žmogaus dėmesį. O gal nesvarbu, kurią…

Long right arrow Skaityti daugiau

1. Šventasis Raštas

Šventasis Raštas, Senasis ir Naujasis Testamentai, yra užrašytas Dievo Žodis, perduotas per dieviškąjį įkvėpimą. Įkvėpti autoriai kalbėjo ir užrašė, kai jie buvo vedami Šventosios Dvasios. Šiuo Žodžiu Dievas perdavė žmonijai žinią būtiną išgelbėjimui. Šventasis Raštas yra aukščiausias, patikimas ir neklystantis Jo valios apreiškimas. Jis yra charakterio etalonas, patyrimo matas, galutinis mokymų apreiškimas ir patikimas Dievo…

Skaityti daugiauLong right arrow