AR GALIMA GERAI ELGTIS NESIELGIANT BLOGAI

AR GALIMA GERAI ELGTIS NESIELGIANT BLOGAI

O Aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: „Pusgalvi!“ – tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: „Beproti!“ – tas smerktinas į pragaro ugnį (Mt 5, 22). Kartą, viename koledže per Biblijos pamoką aš pastebėjau, kad paskutiniame suole bučiuojasi du studentai. Tai mane…

Skaityti daugiauLong right arrow

AR GALIMA BŪTI GERAM, STENGIANTIS NEBŪTI BLOGAM

O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi (Mt 5, 28). Jeigu žmogaus mintys bei ketinimai yra tikrai tokie kaip ir atlie­kami veiksmai ir jei širdyje sutikę su blogiu mes jau nusidedame, nesvarbu, ar mes ir toliau blogai elgiamės, ar darome gerus darbus, tai kodėl kartais, manydami, jog nusidėsime,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KADA GUNDYMAS TAMPA NUODĖME

Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas ir suviliotas (Jok 1, 14). Džein mėgo meluoti. Galima drąsiai pasakyti, kad ji buvo ap­gavikė ir, priedo, vagilė. Tačiau kartą ji sutiko Tą, kurio paskutinis draugas žemėje irgi buvo vagis (plėšikas, kabantis ant kryžiaus). Džein nutarė artimiau su Juo susipažinti. Šventoji Dvasia parodė jos nuodėmę, ir Džein suprato, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

NUODĖMĖ GIMDO NUODĖMĘ

Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo Įstatymą, nuodėmė – tai Įstatymo laužymas (1 Jn 3, 4). Yra skirtumas tarp pagundos ir pagundų. Toks pat skirtumas yra ir tarp nuodėmės ir nuodėmių. Nuodėmė – tai gyvenimas atotrūkyje nuo Dievo. Nuodėmės – tai tokio gyvenimo pasek­mės, tai pikti darbai, nedori poelgiai. Jėzus niekada negyveno atotrūkyje nuo Dievo, nors,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽINGSNIAI Į PERGALĘ

O ko Įstatymas nepajėgė, nes buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne (Rom 8, 3). Neturint tikėjimu pagrįstų tarpusavio santykių su Kristumi, ne­įmanoma nugalėti nuodėmės. Tačiau santykiai su Kristumi turi kelias pakopas, kuriomis Dievas veda mus, kad pasiektume pergalę prieš nuodėmę mūsų gyvenime.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PERGALĖ, KURI NUGALI PASAULĮ

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, – mūsų tikėjimas (1 Jn 5, 4). Jei žmonės galėtų nugalėti nuodėmę, tai tikriausiai šiame pa­saulyje sumažėtų liūdesio, argi ne? Aš noriu nugalėti nuodėmę, o kaip jūs? Mes žinome, kad pergalę pasiekti įmanoma tik tada, kai žmogus sutelkia savo dėmesį į Jėzų.…

Skaityti daugiauLong right arrow

IR TOLIAU TEBEŽIŪRĖKITE Į JĖZŲ

Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti (1 Pt 5, 8). Vienas iš pamėgtų šėtono būdų yra priversti mus galvoti apie savo trūkumus, nuopuolius bei nesėkmes. Ir tam yra daug prie­žasčių. Pirmiausia, slegiami kaltės naštos mes jaučiamės esą ne­laimingi ir jis tuomet džiaugiasi. Antra, jei mūsų dėmesys sutelktas…

Skaityti daugiauLong right arrow

GYVENIMAS BE NUODĖMĖS

Nugalėtojui Aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo Jo soste (Apr 3, 21). Ar gyveno kada nors šioje žemėje nenuodėmingas žmogus? Taip. Jėzus buvo nenuodėmingas. O ar mes galime gyventi nenu­sidėdami? Ne, negalime. Laiške romiečiams (8, 7) pasakyta, kad nuodėmingas protas nepaklūsta Dievo Įstatymui ir net…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS PAŠALINA MŪSŲ NUODĖMES

Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra Jame nuodėmės (1 Jn 3, 5). Kažkoks žmogus parašė knygą apie tai, kaip reikėtų gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, ir pasirašė: „Nežinomas krikščionis.“ Pa­matęs šią knygą susimąsčiau, ką norėjo autorius pasakyti ją taip užbaigdamas. Tikriausiai norėjo papasakoti, kad niekam nežinomas krikščionis gali gyventi pergalingą krikščioniškąjį gyvenimą. Kas…

Skaityti daugiauLong right arrow

NATŪRALIAI PASIEKTA PERGALĖ

O Viešpatie, Tavo yra didybė, galybė, grožybė, pergalė ir šlovė. Taip, nes Tau priklauso visa, kas danguje ir žemėje. O Viešpatie, Tau priklauso karalystė, Tu esi iškilęs kaip galva virš visko. (1 Metraščių 29, 11) Tol, kol mes esame priklausomi nuo Dievo jėgos, nuodėmė negali mūsų užvaldyti. Tačiau kasdienybėje mūsų pergales keičia pralaimėjimai. Šitai paaiškinama…

Skaityti daugiauLong right arrow

KOL ESAME JAME

Kas tik gyvena Jame, tas nedaro nuodėmių, o nė vienas nusidėjėlis Jo neregėjo ir nepažino (1 Jn 3, 6). Krikščioniškame gyvenime visada, kai tik visiškai pasikliau­jame Dievo, o ne savo jėgomis, laimime pergalę. Pasitikėjimas savimi veda į nuopuolį ir pralaimėjimą. Vidurio tarp pasitikėjimo savimi ir Dievu nėra. Mes paklūstame šimtu arba nuliu procentų. Dalina pergalė…

Skaityti daugiauLong right arrow