APGAUBTIEJI MEILĖS

APGAUBTIEJI MEILĖS

O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį Savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per Jį. (Jono pirmas laiškas 4, 9) Kim buvo susijaudinusi! Galbūt šis žodis net pernelyg švelnus. Ją buvo apėmusi euforija! Ji nesitvėrė džiaugsmu. Jos vyras Styvas Ohajaus valstybinėje loterijoje ką tik laimėjo kelis milijonus dolerių – po 107…

Skaityti daugiauLong right arrow

KELKIS… IR EIK

Nedžiūgauk dėl mano nelaimės, mano prieše. Nors ir parpuoliau, vėl atsikelsiu, nors ir sėdžiu tamsybėje, VIEŠPATS – mano šviesa. (Michėjo pranašystė 7, 8) 1824 metų gegužės 7 dieną talentingas kompozitorius Vienos teatre pirmą kartą atliko savo Devintąją simfoniją. Pilnutėlė salė klausėsi koncerto su entuziazmu. Šis žmogus suteikė savo muzikai tiek emocionalumo, tiek aistringumo ir heroizmo.…

Skaityti daugiauLong right arrow

2 DIENA DOVANOS SUVOKIMAS

„Kad galėtumėte suvokti … koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą.“ (Efeziečiams 3, 18–19) Gauti Šventosios Dvasios dovaną, atsiduoti Dievo valiai ir augti tikėjimu Kaip pažinti Dievo meilės pilnybę? Paskaitykime, ką apie tai kalba apaštalas Paulius Laiške efeziečiams (3, 14–21): Pirma, mes turime gauti Šventosios Dvasios…

Skaityti daugiauLong right arrow

NUTILDŽIUS KALTINTOJUS

Jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. (Jono pirmas laiškas 3, 20) Joana yra sėkminga verslininkė, jau įpusėjusi aštuntą dešimtį. Ji turi puikų darbą, gražius namus ir nuostabią šei­mą. Tačiau viduje ją kažkas graužia. Ji nerami, nepatenkinta ir slegiama kaltės. Iš praeities užsilikęs kaltės jausmas tiesiog ją persekioja.…

Skaityti daugiauLong right arrow

DAUGIAU NEI ODA IR KAULAI

O dabar šitaip kalba VIESPATS, kuris tave sukūrė, Jokūbai, – kuris tave padarė, Izraeli: „Nebijok, nes Aš išpirkau tave; pašaukiau tave vardu, ir tu esi Mano.“ (Izaijo pranašystė 43, 1) Ar jūs kada nors pagalvojote, kaip Dievas galėjo jus taip pamilti? Ar Dievui jūsų trūktų, jei būtumėte prarastas amžinai? Tarp milijonų milijonų angeliškų būtybių ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

JIS MANE IŠGELBĖJO

Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes Jis išgelbės Savo tautą iš nuodėmių. (Evangelija pagal Matą 1, 21) 1914 metais sero Ernesto Šekltono (Ernest Schackleton) ekspedicijos į Antarktiką metu Vedelio jūroje atsitrenkęs į ledkalnį sudužo jo laivas „Ištvermė“ („Endurance“). Įgula dreifavo keletą dienų, kol išlipo Dramblio saloje. Šekltonas su vyrais įrengė stovyklą, kur…

Skaityti daugiauLong right arrow

ĮVERTINKITE KAINĄ

Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. (Fil 3, 7) Niekas negali atimti iš jūsų to, ką jūs jau atidavėte. Paulius sąmoningai apsisprendė viską, ką turi, atiduoti Kristui. Nieko nėra vertingesnio už Kristų. Nieko nėra vertingesnio už Kristaus meilę ar brangesnio už Jo malonę. Greta bendravimo su Kristumi visa kita atrodo nereikšminga. Apaštalo žodžiuose…

Skaityti daugiauLong right arrow

MEILĖ, KURI SIEKIA TOLI

Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu. (Antras laiškas korintiečiams 5, 21) 1995 metų gruodžio 31 dieną Niujorko ugniagesys veteranas Džonas Klancis (John Clancy) vedė savo įgulą į negyvenamą degantį pastatą žemutinio Manheteno narkomanų rajone. Ugnis įsisiautėjo, ir ugniagesiai sunerimo, kad viduje dar gali kažkas būti, nors…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI KAS ŽINO JŪSŲ VARDĄ

Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. (Evangelija pagal Joną 10, 3) Peteris Maršalas (Peter Marshall), gimęs Škotijoje, buvo vienas iš Amerikoje garsių tarnautojų. Jis leido Dievo balsui vesti jį pergyvenimą. Vieną naktį vaikystėje grįždamas namo jis nusprendė sutrumpinti kelią ir pasuko per viržiais apaugusią…

Skaityti daugiauLong right arrow

PALAIMINTAS UŽTIKRINTUMAS

Ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu! (Laiškas hebrajams 10,22) Viena iš nuostabiausių krikščioniškų giesmių yra garsioji „Palaimintas užtikrintumas“. Muziką jai parašė misis Džozef Knap (Joseph Knapp). Jos vyras buvo didmiesčio gyvybės draudimo kompanijos prezidentas. Kartą misis Knap pasikvietė pas save į namus žymią giesmių…

Skaityti daugiauLong right arrow

DAUGIAU JOKIŲ PRIEŠŲ

O Dievas mums parodė Savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. (Laiškas romiečiams 5, 8) Martynas Niemoleris (Martin Niemoller), vokiečių protestantų teologas, ilgus mėnesius sėdėjo viename iš Hitlerio kalėjimų. Tomis dienomis jis gvildeno gyvenimo ir mirties klausimus. Mąstydamas apie didžiulę Dievo meilę jam, jis pervertino savo gyvenimą. Jis tyliai meldėsi: „Viešpatie,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTASIS RAŠTAS APREIŠKIA JĖZŲ

Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie Mane. (Evangelija pagal Joną 5, 39) Kiekviena knyga turi pagrindinę temą. Pagrindinė Biblijos tema – Jėzus Kristus. Tai istorija apie tobulą Dievo sukurtą pasaulį, maišto nuodėmę, nepaklusnumo pasekmes bei mylinčio Dievo pastangas žūtbūt išgelbėti Savo prarastus vaikus. Biblija – tai pasakojimas…

Skaityti daugiauLong right arrow

PALAIMINTAS UŽTIKRINTUMAS

Ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu! (Laiškas hebrajams 10,22) Viena iš nuostabiausių krikščioniškų giesmių yra garsioji „Palaimintas užtikrintumas“. Muziką jai parašė misis Džozef Knap (Joseph Knapp). Jos vyras buvo didmiesčio gyvybės draudimo kompanijos prezidentas. Kartą misis Knap pasikvietė pas save į namus žymią giesmių…

Skaityti daugiauLong right arrow

MEILĖ RIBŲ NETURI

Efraimai, kaip galiu tave atmesti? Izraeli, kaip galiu tave apleisti? Negi galiu padaryti tave kaip Admą ar pasielgti su tavimi kaip su Ceboimais? Mano širdis neleidžia Man to padaryti! Mano gailestingumas tau per stiprus! (Ozėjo 11, 8) Jeigu jūs turite kokių nors abejonių dėl mūsų Dangiškojo Tė­vo meilės, tai pažvelkite į Jėzų, kuris atėjo Jį…

Skaityti daugiauLong right arrow

PILNAS MEILĖS DIEVO ARTUMAS

Kas pripažįsta Mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai Mane myli. O kas Mane myli, tą mylės Mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu (Jn 14, 21). „Niekas taip neapsaugo nuo pagundų ir neskatina siekti ty­rumo bei ieškoti tiesos, kaip Dievo Artumo suvokimas“ (Ugdymas, 255 p.). Ar jus jaudina jūsų nenugalėtos nuo­dėmės? Galbūt…

Skaityti daugiauLong right arrow

PILNI DVASIOS

[…] iš tolo man pasirodė Viešpats: „Amžina meile Aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąja meile“ (Jer 31, 3). „Kai siela atsiduoda Kristui, naują širdį ima valdyti nauja galia. […] Šitaip Dangaus jėgoms priklausanti siela yra atspari šėtono iš­puoliams“ (Su meile iš Dangaus, 293p.). Argi šie žodžiai nėra kaip Geroji naujiena? Mes galime smulkiai…

Skaityti daugiauLong right arrow

Išgelbėjimas šiandiena

Viešpats skatina ir trokšti ir veikti. Ką tai reiškia?

Skaityti daugiauLong right arrow