ŠEIMININKO BALSAS

ŠEIMININKO BALSAS

Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. (Laiškas filipiečiams 4, 7) Aš užlipau į pastogę, kur mano senelis laikė kanarėles. Nustebęs žiūrėjau, kaip jis paleido į narvelį vieną kanarėlę ir uždengė jį, palikdamas paukštelį visiškoje tamsoje. Paskui senelis pradėjo švilpauti. Girdėdama šeimininko balsą, kanarėlė ėmė atkartoti melodiją. Išmokusi…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASITIKINTI ŠIRDIS

Nedorėlis turės daug kentėti, o tą, kuris pasitiki VIEŠPAČIU, lydės ištikima meilė. Būkite linksmi VIEŠPATYJE ir džiūgaukite, teisieji. (Psalmynas 32, 10–11) Kontrreformacijos laikais Anglijoje valdžia persekiojo Ričardą Kameroną (Richard Cameron) už jo įsitikinimus. Pa­reigūnai nukirto Kameronui galvą bei rankas ir nuvežė jo tėvui, už tą patį nusikaltimą kalintį Škotijoje. Jie paklausė: „Ar šios rankos ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

8 DIENA KLUSNUMAS PER JĖZŲ

„Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.“ (2 Korintiečiams 5, 17) Tikėjimo žingsniai Ar pamenate Jėzaus pirmąjį stebuklą vestuvėse Galilėjos Kanoje? Jėzaus motina Marija tarė tarnams: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ (Jono 2, 5) Taip sakydama, Marija sukėlė pasitikėjimą Jėzumi. Kai Jėzus paprašė pripildyti indus vandeniu,…

Skaityti daugiauLong right arrow

TRYS PAULIAUS „NE“

Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami […], bet mūsų tinkamumas iš Die­vo. (Antras laiškas korintiečiams 3, 5) Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. (Antras laiškas korintiečiams 4,16) Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima. (Antras laiškas korintiečiams 4,18) Apaštalas Paulius buvo pasinėręs…

Skaityti daugiauLong right arrow

AUGIMAS PASIŠVENTIME

Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu (2 Pt 3, 18). Pirmasis Šventosios Dvasios tarnystės etapas šiame pasaulyje yra įtikinimas nusidėjėlio dėl jo nuodėmės, antrasis – nusidėjėlio atvertimas, trečiasis – krikščionies apvalymas ir ketvirtasis – jėgų suteikimas tarnavimui. Dvasios atliekamo apvalymo metu krikščionies gyvenime vystosi ir reiškiasi Dvasios vaisiai. Dvasios dovanos…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI

Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Jo (Jėzaus) vardo (Apd 22, 16). Prieš priimant krikštą būtina įvykdyti tris svarbias sąlygas. Pirmiausia žmogus turi teisingai suprasti tiesą: „Tad eikite ir pa­darykite Mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19). Atkreipkite dėmesį į nuoseklumą…

Skaityti daugiauLong right arrow

VISKAS ARBA NIEKO

Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus (Jok 3, 11–12). Krikščioniškame gyvenime iš dviejų įmanoma pasirinkti tik vieną dalyką: gyventi Kristuje arba ne, pasikliauti Kristumi arba tikėti savimi. Kitokios galimybės nėra. Mes negalime iš…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO KONTROLĖS PASIRINKIMAS

Arba, jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite: dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami Užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate; bet aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui (Joz 24, 15). Jei žmogus gyvena glaudžiai bendraudamas su Kristumi, t. y. turi su Juo nuolatinį ryšį, kuris pasireiškia kasdien meldžiantis bei tyrinėjant Jo Žodį,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KONTROLIUOJAMI, BET LAISVI

lr neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save kaip iš mirusiųjų atgijusius, ir savo narius ­– kaip teisumo ginklus (Rom 6, 13). Įrankis – tai daiktas, kuriuo naudojasi jo savininkas. Ketve­rių metų vaikas nesugebės kirviu nukirsti miške augančio didelio medžio. Bet prityręs miškininkas tikrai galės tai padaryti. Žmogus, nesinaudodamas Kristaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUPRASTI TIKRĄJĮ TIKĖJIMĄ

  Morisas L.Vendenas Aš sakau jums: netrukus Jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą? (Lk 18, 8) Pagrindinė priežastis, kodėl žmonės netiki, kodėl pasaulyje yra tiek daug netikinčių, yra ta, kad šėtonas nuolat stengiasi, jog mes neteisingai įsivaizduotume Dievą ir Juo netikėtume. Nors Laiške hebrajams (12, 1–2) kalbama, kad Jėzus…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKĖJIMAS KENČIANT

Bet man Jis atsakė: „Gana tau Mano malonės, nes Mano galybė tampa tobula silpnume.“ Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje (2 Kor 12, 9). Kartą, pačioje mano pastoriavimo pradžioje, manęs paprašė at­vykti pas mirštantįjį. Tada aš maniau, kad jei stipriai tikėsi, mokėsi susivaldyti ir paėmęs žmogų už rankos pasakysi jam,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĮ PAŽINĘ IMSITE JUO PASITIKĖTI

Kvailys sau sako širdyje: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie daro šlykščius darbus; nėra nė vieno, kuris darytų gera (Ps 14,1). Kartą prie manęs priėjo žmogus ir tarė: „Nutraukiu santykius su Dievu. Daugiau nebenoriu turėti nieko bendra su tikėjimu ir religija. Galite pašalinti mane iš bažnyčios.“ „Bet kas gi atsitiko?“ – paklausiau aš. – „Ką tik…

Skaityti daugiauLong right arrow

SPONTANIŠKAS TIKĖJIMAS

Kas pasitiki savo protu, tas kvailys, o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus (Pat 28, 26). Išgelbėjantis mus tikėjimas atsiranda tada, kai atsiranda tikėjimu pagrįstas bendravimas su Kristumi. Ko gero pats geriausias tikėjimo apibrėžimas – tai pasitikėjimas. Tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu (Ugdymas, 295p.). Jeigu tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu, tai tikėjimui atsirasti reikalingi du asmenys. Negali…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĮ PAŽINTI REIŠKIA PASITIKĖTI JUO

Geras yra Viešpats, tvirtovė nelaimės dieną.  Jis apsaugo, kas juo pasitiki (Nah 1, 7). Daugelis žmonių nusivilia krikščioniškuoju gyvenimu todėl, kad stengiasi elgtis tinkamai norėdami būti krikščionimis. Tai neduoda laukiamo rezultato. Evangelijos pagal Joną 6-ame skyriuje pasako­jama, kaip pas Jėzų atėjo žmonės ir paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ Jėzus atsakė: „Tai ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

Laiminga įtikėjusi. Augimas drąsa (Chantal J. Klingbeil)

Kas galėtų padaryti jus laimingais? Turbūt galvojate apie keletą dalykų. Pavyzdžiui, geresnė santuoka, sveikata ar net nauja batų pora kažką pakeistų. Daugumos mūsų patirtis išmokė mus, kad laimė, pagrįsta aplinkybėmis ar daiktais, yra trumpalaikė. Bet…

Long right arrow Skaityti daugiau