Permąstymui ir įkvėpimui.
Laidų ciklas. Sekite www.gerizenklai.lt

Permąstymui ir įkvėpimui.

Knygos tau ir tavo artimui
Interneto knygynas jau veikia!

Knygos tau ir tavo artimui

Mes tikime

Viso — 27 įrašai.

Septintosios dienos adventistai priima Bibliją kaip vienintelį savo tikejimo pagrindą ir pagrindines jos tiesas priima kaip savo Bažnyčios mokymą. Šios tiesos, aprašytos žemiau, atspindi bažnyčios supratimą bei Rašto mokymą. Šių tiesų peržiūrą galima atlikti tik Generalines Konferencijos sesijoje, kai bažnyčia yra vedama Šventosios Dvasios į pilnesnį biblinių tiesų suvokimą arba randa geresnį būdą, kaip išreikšti Dievo Šventojo Žodzio mokymą.

 • 1. Šventasis Raštas May 12, 2010

  šventasis Raštas, Senasis ir Naujasis Testamentai, yra užrašytas Dievo Žodis, kurį Šventosios Dvasios įkvėpti perdavė ir užrašė šventi Dievo žmonės. Dievas per Savo Žodį perdavė žmogui pažinimą, būtiną jo išganymui....

 • 2. Trejybė May 12, 2010

  Yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, amžina trijų Asmenybių sąjunga. Dievas yra nemirtingas, visagalis, visažinis ir visur esantis. Jis yra beribis ir už žmogiškojo suvokimo ribų. Tačiau gali...

 • 3. Dievas Tėvas. May 12, 2010

  Dievas, amžinasis Tėvas, yra visagalis Kūrėjas, kuris Savo buvimu palaiko visą kūriniją. Jis yra šventas ir teisingas, gailestingas ir maloningas, lėtas pykti ir kupinas meiles bei ištikimybės. Šios savybės, atsispindinčios...

 • 4. Sūnus. Amžinasis Dievas Sūnus tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi May 12, 2010

  Viskas buvo sukurta per Jį. Jame buvo atskleistas Dievo charakteris. Žmonijos išganymas buvo įgyvendintas per Jį. Ir Jam yra pavestas pasaulio teismas. Amžinasis Dievas tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi. Jis, pradėtas...

 • 5. Šventoji Dvasia May 12, 2010

  Amžinasis Dievas, Šventoji Dvasia, kartu su Tėvu ir Sūnumi, bendrai dalyvavo kūrimo, įsikūnijimo ir atpirkimo darbe. Ji įkvepė Biblijos rašytojus. Ji pripildė Jėzaus gyvenimą jėga. Ji kviečia ir ragina žmones;...

 • 6. Kūryba May 12, 2010

  Dievas yra visų dalykų Kūrėjas ir Biblijoje yra atskleistas tikrasis Jo kūrybines veiklos aprašymas. Viešpats sukūrė ‘dangų ir žemę‘ ir visa, kas yra gyva, ir ilsėjosi septintąją pirmosios savaites dieną....

 • 7. Žmogaus prigimtis May 12, 2010

  Vyras ir moteris, kiekvienas atskirai, buvo sukurti pagal Dievo panašumą. Jie gebėjo laisvai mąstyti ir nevaržomi gyventi. Tačiau, nors ir būdami laisvi, jie vis tiek priklausė nuo Dievo, kuris suteikia...

 • 8. Didžioji kova May 12, 2010

  Visa žmonija yra įtraukta į didžiąja kova tarp Kristaus ir šėtono, kuri įsiliepsnojo dėl Dievo charakterio, Jo įstatymo ir Jo valdymo principu. Šis konfliktas prasidėjo danguje, kai vienas iš kūrinių,...

 • 9. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas May 12, 2010

  Dievas parūpino vienintelį būdą apsivalyti nuo nuodėmių dėka Kristaus gyvenimo, kuris pasižymėjo tobulu paklusnumu Dievo valiai. Kiekvienas, kuris tikėjimu priima šį suderinimą, gali turėti amžinąjį gyvenimą dėka Jo kančios, mirties...

 • 10. Išganymo patyrimas May 12, 2010

  Dievas, begalinės meilės ir malonės skatinamas, siuntė Kristų, kuris nepažinojo nuodėmės, kad būtų nuodėme už mus tam, kad Jame mes galėtume tapti Dievo teisumu. Mes, Šventosios Dvasios raginami, jaučiame savo...

 • 11. Augimas Kristuje May 12, 2010

  Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus triumfavo prieš blogio jėgas. Jisai, sugebėjęs pavergti demonų dvasias savo žemiškos tarnystės dienomis, palaužė jų galią ir užtikrino jų neišvengiamą pasmerkimą. Jėzaus pergalė suteikia mums pergalę...

 • 12. Bažnyčia May 12, 2010

  Bažnyčia yra tikinčiųjų, išpažįstančių Jėzų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, bendruomenė. Kaip ir Senajame Testamente, mes esame pakviečiami iš pasaulio. Mes susiburiame kartu garbinti, bendrauti, mokintis iš Žodžio, švęsti Viešpaties...

 • 13. Likutis ir jo misija May 12, 2010

  Pasaulinė bažnyčia yra sudaryta iš tų, kurie nuoširdžiai tiki Kristumi, tačiau paskutinėmis dienomis, plačiai paplitusio paklydimo metu, likutis bus pakviestas laikytis Dievo įsakymų ir tikėjimo į Jėzų. Šis likutis praneš...

 • 14. Kristaus kūno vienybė May 12, 2010

  Bažnyčia yra vienas kūnas, susidedantis iš daugybės narių, pašauktų iš kiekvienos tautos ir giminės. Kristuje mes esame nauji kūriniai. Mūsų neturėtų skaldyti skirtumai tarp turtingų ir vargšų, vyrų ir moterų,...

 • 15. Krikštas May 12, 2010

  Krikšto apeiga mes išpažįstame savo tikėjimą Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikelimu ir paliudijame apie savo pačių mirti nuodėmei ir pasišventimą gyventi naują gyvenimą. Taip mes pripažįstame Jėzų savo Viešpačiu ir...

 • 17. Dvasinės dovanos ir tarnavimas May 12, 2010

  Dievas dovanoja dvasines dovanas visiems Savo bažnyčios nariams, kurias jie turi naudoti meilės tarnavime vardan bendros, bažnyčios ir žmonijos, gerovės. Dovanos, kurias Savo nuožiūra Ji padalija visiems nariams, yra sugebėjimai...

 • 18. Pranašystės Dvasia May 12, 2010

  Pranašavimas yra viena iš Šventosios Dvasios dovanų. Ši dovana yra išskirtinis likučio bažnyčios ženklas ir pasireiškė Elenos Vait tarnavime. Jos, kaip Viešpaties žinianešės, raštai yra patikimas tiesos šaltinis, kuris suteikia...

 • 19. Dievo įstatymas May 12, 2010

  Dešimtyje įsakymų yra įamžinti didieji Dievo įstatymo principai. Jėzaus gyvenimas juos tobulai atskleidė. Jie išreiškia Dievo meilė ir valią bei parodo, koks turi būti žmogaus elgesys ir jo bendravimas. Įstatymas...

 • 20. Sabata May 12, 2010

  Kūrėjas po šešių kūrybos dienų ilsėjosi septintąją dieną ir visiems žmonėms paliko sabatą kaip sukūrimo paminklą. Ketvirtasis nesikeičiančio Dievo įstatymo įsakymas reikalauja septintosios dienos, sabatos, šventimo. Ji yra skirta poilsiui,...

 • 21. Prievaizdavimas May 12, 2010

  Mes esame Dievo prievaizdai, kuriems yra patikėtas laikas ir galimybės, sugebėjimai ir nuosavybė, žemės ir jos išteklių palaimos. Mes esame atsakingi už jų tinkamą naudojimą. Mes pripažįstame Dievo nuosavybės teises...

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!